070-3908042 info@hartevelt.nl

Pensioen


Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming van onder andere de volgende pensioenregelingen:

  • Verzekerde (collectieve) regelingen
  • PPI
  • DGA Oplossingen
Met pensioen wordt kortweg het inkomen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd bedoeld, alsmede voorzieningen bij overlijden en/of arbeidsongeschiktheid

Het pensioen kan uit 3 delen bestaan:
  1. Algemene Ouderdomswet (AOW)
  2. Pensioenaanspraken opgebouwd tijdens loondienstverband
  3. Extra voorzieningen die u zelf heeft geregeld
Wat betreft het derde punt zijn er een aantal bancaire en verzekerings produkten om een doelkapitaal te bereiken.

Wij kunnen over een grote verscheidenheid aan aanbod adviseren en ook bemiddelen op het gebied van:
  • Lijfrente uitgesteld
  • Lijfrente direct ingaand
Wij zullen u vooraf informeren over de advies- en/of bemiddelingskosten die wij hiervoor in rekening brengen.

Heeft u vragen of hulp nodig? Bel of mail ons gerust.

┬ę 2024 Knijnenburg Producties