070-3908042 info@hartevelt.nl

KLACHTENPROCEDURE


Indien u een klacht heeft over onze dienstverlening, kunt u deze schriftelijk verzenden:

Hartevelt Assurantiën B.V.
T.a.v. de directie
Laan van Zuid Hoorn 53
2289 DC Rijswijk

Vermeld u in uw brief s.v.p. de volgende gegevens:
  • uw naam- en adresgegevens
  • omschrijving van uw klacht
  • wat u van ons verwacht
Binnen 5 werkdagen nadat wij uw schriftelijke klacht ontvangen hebben, verstrekken wij een ontvangstbevestiging. Vervolgens zullen wij binnen 6 weken na ontvangst inhoudelijk op uw klacht reageren.

Indien het onverhoopt tot een geschil komt, kunt u zich vervolgens tot het Kifid wenden.

Heeft u vragen of hulp nodig? Bel of mail ons gerust.

© 2023 Knijnenburg Producties