Inkomen & pensioen

Inkomen & pensioen

Met pensioen wordt kortweg uw inkomen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd bedoeld.

Dit pensioen kan uit 3 delen bestaan:

  1. Algemene Ouderdomswet (AOW)
  2. Pensioenaanspraken opgebouwd tijdens loondienstverband
  3. Extra voorzieningen die u zelf heeft geregeld

Wat betreft het derde punt zijn er een aantal bancaire en verzekerings produkten om uw doelkapitaal te bereiken.

Wij kunnen over een grote verscheidenheid aan aanbod adviseren en ook bemiddelen op het gebied van:

  • Lijfrente uitgesteld
  • Lijfrente direct ingaand
  • Overlijdensrisico

Wij zullen u vooraf informeren over de advies- en/of bemiddelingskosten die wij hiervoor in rekening brengen.